Evolution of the Tsubaki-kai

First Tsubaki-kai
1947 — 1954
•Japanese Painting
Gyokudo KAWAI, Kiyotaka KABURAKI, Kokei KOBAYASHI, Yasushi SUGIYAMA, Shinsen TOKUOKA, Heihachiro FUKUDA, Seison MAEDA, Yukihiko YASUDA,Taikan YOKOYAMA


•Western Painting
Ryuzaburo UMEHARA, Heizo KANAYAMA, Riichiro KAWASHIMA, Kunitaro SUDA, Ichinen SOMIYA, Tsuguharu FOUJITA, Eisaku WADA


As one of the Shiseido Gallery's first post-war reopening activities, the original Tsubaki-kai was formed as a group exhibition among the luminaries of the Japanese and Western painting art worlds at the time. Japanese painting was featured in the spring, Western painting in the fall.
Second Tsubaki-kai
1963 — 1966
•Japanese Painting
Togyu OKUMURA, Yuki OGURA, Chikkyo ONO, Yasushi SUGIYAMA, Shinsen TOKUOKA, Heihachiro FUKUDA, Seison MAEDA, Yukihiko YASUDA, Hoshun YAMAGUCHI, Kyujin YAMAMOTO


•Western Painting
Ryuzaburo UMEHARA, Morikazu KUMAGAI, Gentaro KOITO, Hanjiro SAKAMOTO, Seiji CHOKAI, Kazumasa NAKAGAWA, Takeshi HAYASHI


The Second Tsubaki-kai was formed to commemorate a major revamping of the Shiseido Gallery's display walls and lighting equipment, as well as a remodeling of the Shiseido cosmetics displays on the third floor. From this point on both Japanese and Western style painters began exhibiting together.
Third Tsubaki-kai
1974 — 1990
•Japanese Painting
Eien IWAHASHI, Shoko UEMURA, Genso OKUDA, Togyu OKUMURA, Hitoshi KOMATSU, Tatsuo TAKAYAMA, Kazuho HIEDA, Kyujin YAMAMOTO, Yoshihiko YOSHIDA


•Western Painting
Noriyuki USHIJIMA, Shosuke OSAWA, Shikanosuke OKA,Koji KINUTANI, Ryohei KOISO, Yasuo KAZUKI, Kazuo TAMURA, Tai NAKATANI, Setsuko MIGISHI, Yoshio MORI, Kazu WAKITA


•Sculpture
Churyo SATO, Yasutake FUNAKOSHI, Yoshitatsu YANAGIHARA


The Third Tsubaki-kai was formed to mark the Shiseido Gallery's relocation to the Shiseido Parlour Building in Ginza 8-chome (now the Tokyo Ginza Shiseido Building). It began with a combination of Japanese and Western style painting, and sculpture was added from the 9th exhibition.
Fourth Tsubaki-kai
1993 — 1997
•Two-Dimensional
Hidetaka OHNO, Takao ONO, Yuji KOJIMA, Tomoyuki TAKIZAWA, Hirohiko NAKANO, Gyoji NOMIYAMA, Kosai HORI, Tomoharu MURAKAMI, Hisashi MOMOSE, LEE Ufan


•Three-Dimensional
Yoshikuni IIDA, Susumu KOSHIMIZU, Katsura FUNAKOSHI, Masakazu HORIUTI, Ryokichi MUKAI, Makio YAMAGUCHI


The Fourth Tsubaki-kai turned to embrace more contemporary artistic expressions in step with modern trends, featuring a contingent of sixteen new artists working in various two- and three-dimensional mediums. Two of the artists, Gyoji NOMIYAMA and Masakazu HORIUTI exhibited every year, with the remaining fourteen split into two groups exhibiting every other year.
Fifth Tsubaki-kai
2001 — 2005
•Painting
Yasue KODAMA, Kyoko SERA, Toeko TATSUNO, Yuumi DOMOTO, Mitsuko MIWA, Naoaki YAMAMOTO


•Sculpture
Noe AOKI, Rury IWATA, Wakiro SUMI


The Fifth Tsubaki-kai was formed on the occasion of the remodeling of the basement-level Shiseido Gallery in the Tokyo Ginza Shiseido Building into the current 5meter high "white cube" exhibitionspace. The focus remains on contemporaneity among the participating artists.
Sixth Tsubaki-kai
2007 — 2010
Yasuko IBA, Chiharu SHIOTA, Masanori SUKENARI, Kyotaro HAKAMATA, Naofumi MARUYAMA, Miwa YANAGI

The Sixth Tsubaki-kai's subtitle was "Trans-Figurative". It implies transcendence of the previous image of the "Tsubaki-kai" and transcendence of each artist's previous self.
From 2007 through 2009, four artists have taken turns exhibiting together in combination of four, with the lineup changing partially each year. In 2010, as their final exhibition, all six showed their new works together.
Seventh Tsubaki-kai
2013 — 2017
Ryoko AOKI, Genpei AKASEGAWA, Zon ITO, Rei NAITO, Naoya HATAKEYAMA, Yasutake SHIMAJI (2015 —)

(order of the Japanese syllabary)

Connect with us